Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Hierarchie oslovení

Na rozdíl od Německa se v Čechách při písemném a ústním oslovení přikládá význam funkci a titulu oslovované/-ho. Jedná se o pozůstatek habsburské monarchie a připomíná zvyky v dnešním Rakousku. Pro písemnou a ústní formu oslovení platí následující hierarchie: 

První prioritu

Ještě před akademickým titulem a jménem – má profesní funkce oslovované/-ho. Po funkci nenásleduje jméno!

1. Pád5. Pád (Oslovení)Překlad
Inspektor
Inspektorka
Pane inspektore,
Paní inspektorko,
Herr Inspektor,Frau Inspektorin,
Jednatel
Jednatelka
Pane jednateli,
Paní jednatelko,
*Herr Geschäftsführer,
*Frau Geschäftsführerin,
Ministr
Ministryně
Pane ministře,
Paní ministryně,
Herr Minister,
Frau Ministerin,
Notář
Notářka
Pane notáři,
Paní notářko,
Herr Notar,
Frau Notarin,
Primátor
Primátorka
Pane primátore,
Paní primátorko,
Herr Oberbürgermeister,
Frau Oberbürgermeisterin,
Předseda
Předsedkyně
Pane předsedo,
Paní předsedkyně,
Herr Vorsitzender,
Frau Vorsitzende,
ředitel
ředitelka
Pane řediteli,
Paní ředitelko,
Herr Direktor,
Frau Direktorin,
Sekretář/Tajemník
Sekretářka/Tajemnice
Pane sekretáři/tajemníku,
Paní sekretářko/tajemnice,
*Herr Sekretär,
*Frau Sekretärin,
Soudce
Soudkyně
Pane soudce,
Paní soudkyně,
Herr Richter,
Frau Richterin,
Starosta
Starostka
Pane starosto,
Paní starostko,
Herr Bürgermeister,
Frau Bürgermeisterin,
Učitel
Učitelka
Pane učiteli,
Paní učitelko,
*Herr Lehrer,
*Frau Lehrerin,
Vedoucí
Vedoucí
Pane vedoucí,
Paní vedoucí,
*Herr (Abteilungs-)Leiter,
*Frau (Abteilungs-)Leiterin,

* Tvary v němčině nepoužívané

Druhá priorita

Není-li funkce známá, využívá se jako druhá priorita akademický titul. Po titulu nenásleduje jméno!

1. PádZkratka5. Pád (Oslovení)Překlad
Docent
Docentka
Doc.Pane docente,
Paní docentko,
*Herr Dozent,
*Frau Dozentin,
Doktor
Doktorka
(s. Liste unten)Pane doktore,
Paní doktorko,
Herr Doktor,
Frau Doktor,
Inženýr
Inženýrka
Ing.
Ing. arch. (Ingenieur 
der Architektur)
Pane inženýre,
Paní inženýrko,
*Herr Ingenieur,
*Frau Ingenieurin,
Magistr
Magistra
Mgr.
MgA. (Magister artium, 
Master of Arts)
Pane magistře,
Paní magistro,
*Herr Magister,
*Frau Magister,
Profesor
Profesorka
Prof.Pane profesore,
Paní profesorko,
Herr Professor,
Frau Professorin,

* Tvary v němčině nepoužívané

U doktorských titulů jsou v češtině běžné následující zkratky:

  • MUDr. (doktor medicíny)

  • MDDr. (doktor zubního lékařství)

  • MVDr. (doktor veterinární medicíny)

  • JUDr. (doktor práv)

  • RNDr. (doktor přírodních věd)

  • PhDr. (doktor filozofie)

  • ThDr. (doktor teologie)

  • PharmDr. (doktor farmacie)

Bakalářský titul (Bc. nebo BsA., Bachelor of Arts) se v oslovení nepoužívá.

Titul PaedDr. (Doktor pedagogiky) se již neuděluje.

Zahraniční tituly (z. B. M.A., Ph.D.) se uvádějí za jménem.

Pokud jde o pořadí, je vyšší titul uváděn před nižším, resp. se nižší titul zcela vypouští (pouze „JUDr. Jan Novák“ místo „JUDr. Mgr. Jan Novák“).

Třetí priorita

Pokud není známa funkce ani akademický titul, použije se třetí priorita a tou je oslovování příjmením. Je třeba poznamenat, že ženská příjmení v češtině končí téměř vždy na „-ová“ nebo „-á“. Tím je možné rozpoznat pohlaví komunikačního partnera, i když není uvedeno žádné křestní jméno.

1. Pád5. Pád (Oslovení)Překlad
Pan Urban
Paní/Slečna Urbanová
Pane Urbane,
Paní/Slečno Urbanová,
Herr Urban,
Frau Urban,
Pan Havel
Paní/Slečna Havlová
Pane Havle,
Paní/Slečno Havlová,
Herr Havel,
Frau Havel,
Pan Novák
Paní/Slečna Nováková
Pane Nováku,
Paní/Slečno Nováková,
Herr Novák,
Frau Novák,
Pan Marek
Paní/Slečna Marková
Pane Marku,
Paní/Slečno Marková,
Herr Marek,
Frau Marek,
Pan Kraus
Paní/Slečna Krausová
Pane Krausi,
Paní/Slečno Krausová,
Herr Kraus,
Frau Kraus,
Pan Smetana
Paní/Slečna Smetanová
Pane Smetano,
Paní/Slečno Smetanová,
Herr Smetana,
Frau Smetana,
Pan Černý
Paní/Slečna Černá
Pane Černý,
Paní/Slečno Černá,
Herr Černý,
Frau Černý,
Pan Krejčí
Paní/Slečna Krejčí/Krejčová
Pane Krejčí,
Paní/Slečno Krejčí/Krejčová
Herr Krejčí,
Frau Krejčí,

V hovorovém jazyce se v současné době již hodně rozmohlo oslovování mužským tvarem příjmení a od použití 5. pádu se upouští. Říká se tedy „pane Marek“, „pane Smetana“, „pane Novák“ atd. To však neplatí pro písemný styk nebo kultivované ústní podání.

Obecný pozdrav

Pokud neznáme jméno oslovované/-ho, používá se v německém jazyce tvar „Sehr geehrte Damen und Herren“ – „Vážené dámy, vážení pánové“ resp. „Sehr geehrter Herr“ – „Vážený pane“ nebo „Sehr geehrte Dame“ – „Vážená paní“.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Obecně
Další stránka
Formulace pozdravů