Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Obecně

V češtině se lidé, ať už v písemném nebo ústním styku, oslovují 5. pádem (vokativ). V písemném styku to platí také pro instituce. 

Při oslovení se používají podstatná jména „pan (Herr)” a „paní (Frau)”

Oslovení „slečna (Fräulein)“ by mělo být nahrazeno neutrálním „paní (Frau)“

Mimochodem, v české korespondenci se stejně jako v němčině (a na rozdíl například od angličtiny), píše za oslovením čárka a pokračuje se malými písmeny.

Poznámka

Adjektivum „vážený/vážená“ (jednotné číslo, mužský a ženský rod) a „vážení/vážené“ (plurál, mužský a ženský rod), v němčině „(Sehr) geehrte/r“, se používá, podobně jako v němčině, pouze ve formální komunikaci, a proto nebylo uvedeno ve všech příkladech.

1. Pád5. Pád (Oslovení)Překlad
(Vážený) pan (+ Name)(Vážený) pane (+ Name),(Sehr geehrter) Herr (+ Name),
(Vážená) paní (+ Name)(Vážená) paní (+ Name),(Sehr geehrte) Frau (+ Name),
(Vážené) dámy/
(vážení) pánové(Vážené) dámy  
(vážení) pánové,(Sehr geehrte)/
(Meine) Damen und Herren,
KlientiVážení klienti,*Sehr geehrte Kunden,
PartneřiVážení partneři,*Sehr geehrte Partner,

* Tvary v němčině nepoužívané

Forma oslovení „Dobrý den“ („Guten Tag“), která se dnes v korespondenci hojně používá, je hovorová a používá se v neformálním kontextu nebo pokud adresáta dobře znáte. Objevuje se však stále častěji. Oslovení „Ahoj“ („Hallo“) je hovorové a není vhodné pro obchodní korespondenci. 

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Komunikační pomůcka
Další stránka
Hierarchie oslovení