Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Odesílatel a adresa

Obecné poznámky

  • Na obálce se odesílatel píše do levé horní čtvrtiny, adresa příjemce se píše do v pravé dolní čtvrtiny.

  • Adresa má maximálně šest řádků, žádný z údajů se nezvýrazňuje a řádkování je s odstupem jednoho řádku. 

  • Mnoho českých domů má dvě čísla domů oddělená lomítkem: na prvním místě je tzv. číslo popisné, pozůstatek Habsburské monarchie, a na druhém je číslo orientační, které je běžné také v německém systému číslování. 

  • Česká poštovní směrovací čísla jsou pětimístná; poslední dvě čísla se oddělují mezerou.

  • Pokud jsou oslovovány fyzické osoby, titulují se i v oficiálních písemnostech na obálce před jménem oslovením „Sehr geehrter Herr“ („Vážený pan“) resp. „Sehr geehrte Frau“ („Vážená paní“).

Adresa právnických osob a jiných institucí

Struktura je následující:

Dopis 1Dopis 2
ORGANIZACE (např. Firma, spolek, úřad)Latalo s. r. o.Úřad práce Cheb
ODDĚLENÍ NEBO ODBOR/STŘEDISKOZákaznický servisOddělení trhu práce
TITUL/JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘÍJEMCE/TITUL FUNKCE PŘÍJEMCEMgr. Eva ZemanováIng. Jan Novák, Ph. D.
FUNKCE PŘÍJEMCEVedoucíředitel
ULICE A ČÍSLO DOMU POPŘ. POŠTOVNÍ SCHRÁNKAPražská 4Svobody 207/52
POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO A MÍSTO140 00 Praha 4350 02 Cheb
STÁTČeská RepublikaČeská Republika

Dopis 1 je adresován vedoucí klientského centra společnosti Latalo GmbH Prag.
Dopis 2 je adresován řediteli oddělení pro otázky pracovního trhu na Úřadu práce v Cheb

Adresa fyzických osob na pracovišti

Struktura je následující:

Dopis 1Dopis 2
OSLOVENÍVážený panVážená paní
TITUL/JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘÍJEMCE/TITUL FUNKCE PŘÍJEMCEMUDr. Petr Čech, Ph. D.Helena Suchá
ORGANIZACE (např. Firma, spolek, úřad)Karlovarská krajská 
nemocnice a. s.Městský úřad Ostrov
ULICE A ČÍSLO DOMU POPŘ. POŠTOVNÍ SCHRÁNKABezručova 1190/19Jáchymovská 1
POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLO A MÍSTO360 01 Karlovy Vary363 01 Ostrov nad 
Ohří
STÁTČeská RepublikaČeská Republika

Dopis 1 je adresován Dr. Petrovi Čechovi v Nemocnici Karlovy Vary.
Dopis 2 je adresován paní Heleně Suché na MÚ Ostrov nad Ohří.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Formulace pozdravů
Další stránka
Slovník