Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Správní právo a hierarchie norem

Správní právo se řadí k odvětvím tzv. veřejného práva. Rozlišuje se správní právo obecné, zvláštní, procesní a trestní.

Prameny správního práva lze dělit podle různých hledisek – např. na prameny vydávané na úrovni ústřední a na úrovni místní nebo na prameny prvotní/primární a odvozené/sekundární.

Primární obecně závazné normativní akty jsou vydávány na základě přímého ústavního zmocnění (např. zákony, obecně závazné vyhlášky obcí a krajů v rámci samostatné působnosti).

Sekundární prameny vyžadují ke svému vydání výslovné zmocnění v zákoně (např. nařízení obcí a krajů v rámci přenesené působnosti).

Členění pramenů správního práva se může řídit také stupněm právní síly. Norma nižší právní síly musí být vždy v souladu s normou vyšší právní síly a může být zrušena nebo změněna zásadně pouze normou stejné nebo vyšší právní síly.

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Moc soudní
Další stránka
Státní správa