Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Ústavní základy České republiky

Česká republika je svrchovaným, jednotným a demokratickým právním státem. Mezi státní symboly České republiky patří velký státní znak a malý státní znak.

Základním zákonem České republiky je Ústava České republiky, která byla přijata jako ústavní zákon dne 16.12.1992. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 1/1993 Sb. a v účinnost vstoupila dne 01.01.1993 (v návaznosti na zánik České a Slovenské federativní republiky). Součástí ústavního pořádku České republiky je také Listina základních práv a svobod publikovaná samostatně pod č. 2/1993 Sb.

Dle české ústavy je zdrojem veškeré státní moci lid. Ústava zakotvuje, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Naopak státní moc lze uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Státní moc je vykonávána prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Záložka
Další stránka
Moc zákonodárná