Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Moc zákonodárná

Zákonodárnou moc v České republice vykonává Parlament. Parlament se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny (dolní komora) a Senátu (horní komora).

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců. Senát tvoří 81 senátorů. Poslanci jsou voleni na dobu čtyř let. Funkční období senátorů činí šest let s tím, že každé dva roky se volí třetina senátorů. Volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Volby do Poslanecké sněmovny probíhají podle zásady poměrného zastoupení. Volby do Senátu se řídí zásadou většinového systému.

Do Parlamentu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let (poslanec) nebo 40 let (senátor). Právo zákonodárné iniciativy mají jednotliví poslanci nebo skupiny poslanců, Senát, vláda a zastupitelstva krajů.

Pomohla vám tato stránka?