Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Hlavní město Praha

Postavení hlavního města upravuje zákon č. 131/2000 Sb. Praha je současně obec,
kraj a hlavní město České republiky. Člení se na městské části. Orgány hlavního města Prahy jsou: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (má 55 až 70 členů), Rada hlavního města Prahy (má 11 členů), primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a Městská policie hlavního města Prahy. Magistrát tvoří ředitel Magistrátu a další zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do tohoto orgánu.

Praha upravuje své vnitřní poměry, tj. zejména vztah mezi městem a městskými částmi,
na základě zákona ve Statutu hlavního města Prahy (obecně závazná vyhláška).

Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Mají vlastní rozpočet.

Městská část je spravována zastupitelstvem městské části. Dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Kraje a jejich orgány