Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v České republice.

Výslovnost v češtině

Poznámky

Čeština má pět samohlásek: A, E (vyslovuje se: ä), I/Y (vyslovuje se: i), O (vyslovuje se jako otevřené O jako ve slově „oft“) a U. Po souhláskách D, T a N se písmeno I vyslovuje jako ji. 

Dále existují dvojhlásky-diftongy OU (jako v anglickém slově shoulder),
EJ (jako ve slově Hey!) a AJ (v DE ei nebo ai). IE se v češtině vyslovuje odděleně: Marie [mari-e].

Písmeno H se v češtině vyslovuje vždy: hlava [h-lawa] (Kopf); lhůta [l-huuta] (Frist).

ST, SP a SK se vyslovují odděleně: studium [s-tudium], sport [s-port].

CH je v češtině JEDNO písmeno, v abecedě následuje po H a vždy se také vyslovuje jako ch (nachází se v německém „Ich“ a „Ach“).

Abeceda

a, á
[a, aa]
b
[bä]
č
[tschä]
c
[tsä]
ch
[cha]
d
[dä]
ď
[djä]
e, é
[ä, ää]
ě
[jä]
f
[ef]
g
[gä]
h
[ha]
i, í
[i, ii]
j
[jä]
k
[ka]
l
[el]
m
[em]
ň
[enj]
n
[en]
o, ó

[o, oo jako ve slovech oft, ooch!]

p
[pä]
q
[kvä]
r
[er]
ř
[ersch]
š
[esch]
s
[es]
t
[tä]
ť
[tjä]
u, ú/ů
[u, uu]
v
[wä]
w

[dwoite wä]

x
[iks]
y, ý
[ipsilon]
z

[set jako ve slově lesen]

ž

[schet jako ve slově Genie]

Příklady

PísmenoUkázka slovaFonetický přepis příkladuPřeklad
á

právo

[praawo]

Recht

a

adresa

[adressa]

Adresse

aj

fajn

[fain]

fein, gut, okay

b

banka

[banka]

Bank

č

číslo

[tschiislo]

Zahl, Nummer

c

clo

[tslo]

Zoll

ď

teď

[tedj]

jetzt

d

doprava

[doprawa]

Verkehr

é

jméno

[jmääno]

Name

ě

měna

[mnjena]

Währung

e

euro

[ä-uro]

Euro

ej

hejtman

[hejtman]

Bezirkshauptmann

f

forma

[forma]

Form

g

organizace

[organisatse]

Organisation

h

hypotéka

[hipotääka]

Hypothek

i

podnik

[podnjik]

Unternehmen

i

informace

[informatse]

Information

j

jednat

[jednat]

verhandeln

k

kraj

[krai]

Bezirk

l

lhůta

[l-huuta]

Frist

m

město

[mnjesto]

Stadt

ň

daň

[danj]

Steuer

n

noviny

[nowiny]

Zeitung

ó

sezóna

[säsoona]

Saison

o

obec

[obets]

Gemeinde

ou

pouze

[po-use]

nur

p

policie

[politsi-e]

Polizei

q

squash

[skwosch]

Squash

ř

ředitel

[rschedjitel]

Direktor

r

reforma

[reforma]

Reform

š

škola

[schkola]

Schule

s

stát

[s-taat]

Staat

ť

pečeť

[pätschätj]

Siegel

t

telefon

[telefon]

Telefon

ú

úřad

[uurschad]

Amt

ů

lhůta

[l-huuta]

Frist

u

studium

[s-tudium]

Studium

v

vláda

[wlaada]

Regierung

w

wifi

[wifi]

WLAN

x

fax

[faks]

Fax

y

pobyt

[pobit]

Aufenthalt

ž

žena

[schenna]

Frau

z

zákon

[saakon]

Gesetz

Pomohla vám tato stránka?