Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Formulace pozdravů

Běžné a neutrální formulace na konci dopisu jsou „Mit freundlichen Grüßen“ nebo „Mit freundlichem Gruß.“ Obrat „Hochachtungsvoll“ působí zastarale, často dokonce pohrdavě, a dnes se prakticky nevyužívá. V odborné literatuře se v závislosti na stupni známosti doporučují individuálnější a originálnější obraty tak, aby formulace pozdravu harmonovala s oslovením. Zde je několik návrhů:

 • Viele Grüße (Mnoho pozdravů)

 • Mit herzlichen Grüßen/Herzliche Grüße (aus München)
  (Se srdečným pozdravem/Srdečný pozdrav (z Mnichova))

 • Freundliche Grüße nach Prag (Přátelský pozdrav do Prahy) 

 • Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende
  (Přátelský pozdrav a hezký víkend)

 • Mit weihnachtlichen/sonnigen Grüßen
  (S vánočním/slunečným pozdravem)

 • atd.

Za pozdravy se nepíše interpunkční znaménko.

Pozdravy nikdy nezkracujte (např. „Mfg“ místo „Mit freundlichen Grüßen“), působí to nevlídně a neprofesionálně.

Pomohla vám tato stránka?

Další stránka
Odesílatel a adresa