Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Odesílatel a adresa

Obecné poznámky

  • V Německu se pro oficiální poštovní zásilky často používají obálky s okénkem. Adresa odesílatele a příjemce je obvykle vlevo dole; v opačném případě je adresa odesílatele v levém horním rohu a adresa příjemce v pravé dolní čtvrtině.

  • Adresa má nejvýše šest řádek a píše se bez zvýraznění v jednořádkovém odstupu.

  • Správné oslovení adresáta – muže zní „Herrn“, protože lze doplnit předložku „an (+ akuzativ)“.

  • V políčku adresy se uvádějí funkce a tituly ve zkrácené podobě, úřední a profesní označení se vypisuje nezkráceně. 

  • Německá poštovní směrovací čísla jsou pětimístná, píší se bez mezery.

Adresa osob v podnicích, institucích a na úřadech

Rozlišujeme, zda se v případě adresáta jedná o osobu ve vedoucí pozici nebo
integrovanou osobu (např. referenta).

Varianta 1, osoba ve vedoucí pozici:

Jméno osoby následuje po názvu organizace.

dopis 1dopis 2
ORGANIZACE např. firma, spolek, úřadMaier AGFinanzamt Musterhausen
OZNAČENÍ VEDOUCÍ POZICEGeschäftsführerLeiterin der Geschäftsstelle
OZNAČENÍ VEDOUCÍ POZICEHerrn Dipl.-Ing. 
Hans HuberFrau Anna Schmid
OSLOVENÍ/(TITUL)/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, JE-LI ZNÁMOKaiserstraße 22Fürstenstraße 4
PSČ A OBEC22000 Musterhausen22000 Musterhausen
ZEMĚDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

Varianta 2, Osoba ve vedoucí pozici:

Pozice osoby se uvádí na prvním místě. Většinou se takto píše osobnostem ve veřejném
sektoru jako jsou starostové, zemští radové, ministři atd.

BRIEF 1BRIEF 2
UVEDENÍ VEDOUCÍ POZICE + ORGANIZACE, např. firma, spolek, úřadLandrat des Landkreises MusterhausenBürgermeisterin der Stadt Musterhausen
OSLOVENÍ/(TITUL)/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, JE-LI ZNÁMO/(TITUL)Herrn Dr. Fred LachnerFrau Elke Riedel
ULICE A ČÍSLO DOMU, POPŘ. POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKAWaldweg 114Stadtplatz 23
PSČ A OBEC22000 Musterhausen22000 Musterhausen
ZEMĚDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

Varianta 3, Integrované osoby:

BRIEF 1BRIEF 2
ORGANIZACE např. firma, spolek, úřadHallmann GmbHLandratsamt
ODDĚLENÍ/ÚSEKMarketingabteilungAbteilung Gesundheitswesen
OSLOVENÍ/(TITUL)/ JMÉNO A PŘÍJMENÍ/ (TITUL)Frau Dipl.-Kff. Emilie MahlerHerrn Willi Wunder
ULICE A ČÍSLO DOMU, POPŘ. POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKALerchenweg 35Fürstenstraße 4
PSČ A OBEC22000 Musterhausen22000 Musterhausen
ZEMĚDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

Poznámka: K zastaralému titulu „Diplom-Kaufmann“ (Dipl.-Kfm.) existuje ženský protějšek „Diplom-Kauffrau“ (Dipl.-Kff. oder Dipl-Kffr.).

„Zu Händen“ („k rukám“) nebo „persönlich“ („osobně“): Kdo dopis otevře?

E-maily se obracejí většinou na určitého adresáta. Jestliže ale dopis např. na finančním úřadě má být doručen určitému adresátovi, použijeme v adresovém poli obrat „zu Händen + Anrede + Name“ (tj. „k rukám + oslovení + jméno“). Přitom jsou obvyklé tyto zkratky: „z. Hd.“ (s mezerou nebo bez ní), „z. Hd.“ a „z. Hdn.“)

Poznámka: V moderní korespondenci se výraz zu Händen již nepouživá.

Platí toto pořadí: 

BRIEF 1BRIEF 2
ORGANIZACE, firma, úřad atd.EinwohnermeldeamtGenuss GmbH
ODDĚLENÍ/KONTAKTNÍ OSOBA S DODATKEM
„Z. HD.“/„K RUKÁM“
z.Hd. Frau Silke MaierPersonalabteilung,
z.Hd. Herr Manfred Esser
ULICE NEBO POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKAMarktplatz 1Weinstraße 5
PSČ, OBEC22000 Musterhausen22000 Musterhausen
ZEMĚDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

I přes poznámku „z. Hd.“ může být dopis (například z důvodu nemoci) otevřen jiným spolupracovníkem. Pokud si to nepřejeme, musíme adresu doplnit poznámkou „persönlich“ („osobní“) nebo „vertraulich“ (důvěrné):

BRIEF 1BRIEF 2
ORGANIZACE, firma, úřad atd.EinwohnermeldeamtGenuss GmbH
POZNÁMKA– persönlich –– vertraulich –
ODDĚLENÍ/ KONTAKTNÍ OSOBA S DODATKEM „Z. HD.“z.Hd. Frau Silke MaierPersonalabteilung,
z.Hd. Herr Manfred Esser
ULICE NEBO POŠTOVNÍ PŘIHRÁDKAMarktplatz 1Hauptstraße 5
PSČ, OBEC22000 Musterhausen22000 Musterhausen
ZEMĚDEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Formulace pozdravů
Další stránka
Slovník