Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Správní právo a hierarchie norem

V souladu s federativním uspořádáním SRN je správní právo částečně spolkovým právem i právem zemským. V závislosti na rozdělení zákonodárné kompetence tak existuje spolkové a bavorské správní právo.

Nezávisle na tom se správní právo dělí na obecné a zvláštní správní právo.

Obecné správní právo upravuje obecně správní řízení a obecné právní instituty, které platí v zásadě pro celou veřejnou správu. Nejdůležitějším zákonem je v tomto směru Bavorský zákon o správním řízení (Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz, BayVwVfG).

Naproti tomu zvláštní správní právo upravuje zvláštní právní oblasti správního práva.

Je důležité zdůraznit, že každý právní předpis spolkového státu má přednost před odporujícím právním předpisem spolkové země. Proto dokonce i jednoduché spolkové nařízení (SRN) je v hierarchii norem nad ústavou spolkové země.

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Moc soudní (judikativa)
Další stránka
Státní správa