Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Ústavní základy Svobodného státu Bavorsko

Svobodný stát Bavorsko je jednou z 16 německých spolkových zemí a jedním z členských států Spolkové republiky Německo (SRN). Jako člen federace má sice určitou státoprávní, ale nikoli mezinárodněprávní subjektivitu.

Toto postavení vyplývá z Bavorské ústavy (Bayerische Verfassung, BV) z roku 1946 a ze Základního zákona (ústavy) SRN z roku 1949. Zákonodárná kompetence je rozdělena mezi spolkový stát (federace)

a spolkové země. Mezi důležité oblasti, které jsou v kompetenci jednotlivých spolkových zemí, patří např. komunální správa, vnitřní bezpečnost a školství. Příkladem výlučné zákonodárné kompetence spolkového státu je oblast týkající se státní příslušnosti, autorského a cizineckého práva.

Oblast veřejné správy je v zásadě věcí spolkových zemí, i když jejím prostřednictvím dochází v podstatě k naplňování zákonů spolkového státu.

Podle Bavorské ústavy je Svobodný stát Bavorsko demokratický a sociální právní stát. Název „Svobodný stát“ nemá nějaký konkrétní význam, ale je vyjádřením toho, že se jedná o republiku demokratického charakteru. Shodné označení používá také Sasko a Durynsko.

Existují dvě verze bavorského státního znaku:

Ústava garantuje svým státním občanům rozsáhlá základní práva a svobody, které mohou být omezeny pouze zákonem z důvodu veřejného blaha. Dále upravuje organizaci a vztah mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní a jejich orgány podle principu dělby moci.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Záložka