Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Moc soudní (judikativa)

V rámci německého soudnictví je rozlišováno mezi ústavním a specializovaným soudnictvím.

Specializované soudnictví se dělí na pět druhů (obecné, správní, pracovní, sociální a finanční). Obecné soudnictví je čtyřstupňové (má čtyři instance) a finanční soudnictví je dvoustupňové. Ostatní druhy soudnictví mají tři instance. SRN je nositelem soudní moci pouze v případě soudů poslední instance, u všech ostatních jsou to spolkové země.

V případě správního soudnictví by to v Bavorsku znamenalo toto: Pokud občan podá opravný prostředek proti správnímu rozhodnutí, rozhoduje v prvním stupni v závislosti na místní příslušnosti jeden ze šesti bavorských správních soudů, ve druhém stupni Bavorský správní dvůr v Mnichově. V nejvyšší instanci by rozhodoval Spolkový správní soud v Lipsku jako soud SRN.

Šest bavorských správních soudů sídlí v Ansbachu, Augsburgu, Bayreuthu, Mnichově (München), Řezně (Regensburg) a Würzburgu.

Hlavní rozdíly

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Moc výkonná (exekutiva)