Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Moc výkonná (exekutiva)

Veřejná správa je – s výjimkou několika spolkových úřadů – věcí jednotlivých spolkových zemí, a to i když jde o provádění zákonů spolkového státu. V praxi jsou proto pro práci bavorské správy zásadně určující rozhodnutí spolku a jeho legislativa.

Bavorská státní vláda je v Bavorsku nejvyšším orgánem moci výkonné. Jsou jí podřízeny zemské úřady (viz kapitola (Zemské) Okresy).

Vládě předsedá ministerský předseda (premiér), který je volen sněmem v tajném hlasování. Premiér řídí činnost vlády a určuje základní směr politiky (kompetence směřování).

Má právo zákonodárné iniciativy i omezené právo udělit milost. Zastupuje Bavorsko navenek.

Pomohla vám tato stránka?