Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Moc zákonodárná (legislativa)

Svobodný stát Bavorsko je parlamentní demokracií s prvky přímé demokracie. Zákonodárná moc přísluší zásadně Bavorskému zemskému sněmu (jednokomorový parlament).

Sněm je volen na dobu pěti let v obecných, rovných, přímých a tajných volbách. Skládá se z nejméně 180 poslanců. Do sněmu mohou být zvoleny všechny osoby oprávněné volit (od 18 let).

Návrhy zákonů mohou být sněmu předkládány jeho poslanci, vládou státu nebo lidem. Zákony mohou být přijaty nejméně po dvou čteních. K rozhodnutí sněmu postačuje prostá většina. U zákonů měnících ústavu je nutná dvoutřetinová většina a současně musí být odsouhlaseny i v referendu.

Lid může přímo ovlivňovat legislativu prostřednictvím návrhů na konání referend.

Pomohla vám tato stránka?