Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Hlavní město Bavorska Mnichov

Mnichov je s více než 1,4 miliony obyvatel (stav k roku 2021) zdaleka největším městem ve Svobodném státě Bavorsko. Ustanovení čl. 3 odst. 3 „bavorského obecního řádu“ (předpis srovnatelný s českým zákonem o obcích) stanoví, že Mnichov je hlavním městem Svobodného státu Bavorsko, a tedy i sídlem ústavních orgánů této spolkové země.

Hlavní město Mnichov je administrativně rozděleno na 25 městských obvodů. Přestože nejsou městské obvody samostatnými právnickými osobami, mají podle čl. 60 „bavorského obecního řádu“ samostatné úkoly a práva při výkonu místní samosprávy. Ústředním orgánem městských obvodů jsou výbory městských obvodů, které jsou voleny souběžně se zastupitelstvem pro celé město. Výbory městských obvodů mají vůči ústředním orgánům hlavního města zákonem přesně vymezené právo na slyšení, informace a na podávání návrhů stejně jako právo pořádat svá vlastní občanská setkání.

Ústředními orgány celého hlavního města Mnichova jsou primátor jako orgán, který město zastupuje navenek, a městské zastupitelstvo jako kolektivní rozhodovací orgán se svými výbory, které jsou pomocnými orgány.

Městskou správu hlavního města Mnichov tvoří celkem 15 referátů, z nichž každý je řízen jedním vedoucím. Jedná se o komunálního úředníka, kterého volí městské zastupitelstvo.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
Kraje