Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Kraje

raje jsou rovněž samosprávnými korporacemi. Jsou upraveny zákonem v krajském řádu (Bezirksordnung, BezO). Je třeba je odlišovat od vládních krajů – státních úřadů středního stupně,
které jsou teritoriálně shodně vymezeny a jsou spravovány i shodnými úřady společně s kraji.

V Bavorsku je sedm krajů:

  1. Kraj Horní Bavorsko se sídlem v Mnichově (München)

  2. Kraj Dolní Bavorsko se sídlem v Landshutu

  3. Kraj Horní Falc se sídlem v Řezně (Regensburg)

  4. Kraj Švábsko se sídlem v Augsburgu

  5. Kraj Dolní Franky se sídlem ve Würzburgu

  6. Kraj Střední Franky se sídlem v Ansbachu

  7. Kraj Horní Franky se sídlem v Bayreuthu

Kraje mají také samostatnou a přenesenou působnost. Orgány kraje jsou
zastupitelstvo kraje a předseda krajského zastupitelstva.

Zastupitelstvo kraje je voleným kolektivním správním orgánem kraje. Jedná se o obdobný orgán jakým je zastupitelstvo okresu v případě okresu. Volební období je však pouze pět let.

Předseda krajského zastupitelstva má podobné postavení jaké zastává (první) starosta na obecní úrovni nebo vedoucí okresního úřadu na úrovni okresu. Na rozdíl od nich však není volen přímo, ale z řad členů zastupitelstva kraje. Jeho funkční období trvá také pět let.

Od funkce předsedy krajského zastupitelstva je nutno odlišovat funkci předsedy krajské vlády, který stojí v čele státnímu vládnímu kraji a kterého nelze považovat za orgán kraje jako samosprávné korporace. Předseda krajské vlády není volen, ale je státním úředníkem jmenovaným Státní vládou.

Pomohla vám tato stránka?

Předchozí stránka
(Zemské) Okresy