Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Veřejná služba ve Svobodném státě Bavorsko

Ve Svobodném státě Bavorsko tvoří na jedné straně pracovníky veřejné správy (státní) úředníci a na druhé straně zaměstnanci. Úředníci představují přibližně jednu třetinu všech zaměstnanců v oblasti veřejné služby.

Zatímco státní úředníci jsou ve vztahu ke svému zaměstnavateli ve služebním poměru, zaměstnanci jsou v soukromoprávním pracovním poměru, na který se zpravidla vztahuje občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) a kolektivní smlouva pro veřejnou službu (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, TvöD).

Ve vztahu k úředníkům se dle německého práva uplatňuje tzv. kariérní systém,
v rámci kterého je nutno absolvovat přesně daný kariérní postup s pevně stanovenými platovými třídami a který jasně předepisuje kvalifikační předpoklady. Podobné systémy existují např. ve Francii nebo Rakousku.

Po uplynutí určité zkušební nebo čekací doby je služební poměr zpravidla přeměněn na poměr trvalý (doživotní). Úředníci nemají právo na stávku. 

Právní základ této úpravy je obsažen v čl. 33 Základního zákona (Grundgesetz, GG) zakotvujícím tzv. „tradiční principy státní služby“.

Vzhledem k jasným kvalifikačním požadavkům pro výkon veřejné služby vznikly různé vzdělávací instituce pro zaměstnance ve veřejné službě, které nabízejí speciálně zaměřené studijní obory, profesní vzdělávání a další odborné vzdělávání.Jedná se např. o Vysokou školu veřejných služeb v Bavorsku nebo Bavorskou správní školu.

V této souvislosti neexistují mezi státní správou a místní správou zásadní rozdíly.

Pomohla vám tato stránka?