Zde najdete aktuální informace o veřejné správě v Bavorsku (Německo).

Výslovnost v němčině

Poznámky

Poznámky

Němčina má víc samohlásek a dvojhlásek než čeština. Mezi ně patří:

  • Uzavřené dlouhé ee (vysloveno téměř jako „í“) a uzavřené dlouhé oo (vysloveno se zaoblenými rty, téměř jako „ú“)

  • Přehlásky Ä [e], Ö (vyslovuje se jako české „e“ nebo německé „ee“ se zaoblenými rty) a Ü („y“ se zaoblenými rty)
    POZOR: Y se vyslovuje jako „ü“: System [süsteem]!

  • Dvojhlásky EI je „aj“: Zeit [cajt], EU a ÄU je „oj“: Euro [ojro], Mäuse [mojze]

IE většinou odpovídá dlouhému „í“ nebo „ý“: viel [fíl], Marie [marí] –
ale Italien [itáli-en].

H po samohlásce a mezi samohláskami se nevyslovuje, ale prodlužuje
předchozí samohlásku: Mahnung [mánung]/Ehe [ée].

R po souhlásce na konci slova nebo předpony a před souhláskou se vyslovuje jako samohláska [], tj. jako velmi krátké a slabé „a“: wir [wi], Kinder [kind], Ordnung [odnung], Urquell [ukvel].

CH na začátku slova se vyslovuje „k“ před „a“: Charakter [karakt], „o“: Chor [koo]
a před souhláskami: Chronik [kroonik], ale jako „ch“ před „e“ nebo „i“ – v Bavorsku
a Rakousku jako „k“: Chemie [kemí], China [kína]. CH(S) se vyslovuje jako „k(s)“: Lachs [laks]; výjimkou jsou koncovky sloves: du machst [machst]. 

Poznámka k tabulce: Barevně označená písmena jsou součástí německé abecedy.

Abeceda

a
[a]
aa, ah
[á]
ä/äh
[e/é]
äu
[oj]
b
[bee]
c

[tsee]

zač. sl. [k]

ch

[ch]

zač. sl. [ch] nebo [k]

chs
[ks]
d
[dee]
e
[ee]
ee, eh
[é]
ei
[aj]
eu
[oj]
f
[ef]
g
[gee]
h
[ha]
i
[i]
ie, ih
[í]
ig

kon. sl. [ich] nebo [ig]

kon. sl. [ich] nebo [ig]

j

[jot]

výsl. [j]; cizí sl. [ž; dž]

k
[ka]
l
[el]
m
[em]
n
[en]
o
[oo]
ö, öh
oo, oh

[ó]

p
[pee]
q

[ku]

výsl. [kv]

r
[er]
s
[es]
sch

[š]

sp, st

zač. sl. [šp, št]

ss/ß
[s]
t
[tee]
tsch

[č]

tz
[c]
u
[u]
ü, üh
uh

[ú, ů]

v

[fau]

[f]; cizí sl. [v]

w
[vee]
x

[iks]

výsl. [ks]

y
[y-psilon]
z

[cet]

výsl. [ts]

Příklady

PísmenoUkázka slovaFonetický přepis příkladuPřeklad
ä

Länder

[lendɐ]

země (pl.)

a

Amt

[amt]

úřad

aa

Saal

[zál]

sál

äu

Gebäude

[gebojde]

budova

b

Beruf

[berúf]

povolání

c

Computer

[kompjút]

počítač

ch(s)

Chemie

[chemí, kemí]

chemie

ch(s)

Chlor

[kloo]

chlor

ch(s)

Wachstum

[wakstúm]

růst

ch(s)

Recht

[recht]

právo

ck

Strecke

[štreke]

trasa

d

Scheidung

[šajdung]

rozvod

e

Person

[pezón]

osoba

ee

Kaffee

[kafé]

káva

ei

Datei

[dataj]

soubor

eu

Steuer

[štoj]

daň

f

Formular

[fomulá]

formulář

g

Gemeinde

[gemajnde]

obec

h

Haushalt

[haushalt]

rozpočet

i

Information

[infomacjoon]

informace

ie

Industrie

[industrí]

průmysl

ig

billig

[bilich, bilig]

levný

j

Job

[ob]

džob

j

jetzt

[ject]

teď

k

Kommune

[komúne]

obec

l

Landkreis

[landkrajs]

okres

m

Markt

[mákt]

trh

n

nein

[najn]

ne

ö

Behörde

[behörde]

úřad

o

Verordnung

[fódnung]

nařízení

p

Presse

[prese]

tisk

q

Qualifikation

[kvalifikacjoon]

kvalifikace

r

Regierung

[regírung]

vláda

s

Sache

[zache]

věc

s

Dienst

[dýnst]

služba

sch

Beschluss

[bešlus]

rozhodnutí

sp

sprechen

[šprechn]

mluvit

ß

Straße

[štráse]

ulice

st

Stadt

[štat]

město

t

Vertrag

[ftrág]

smlouva

tsch

tschechisch

[čechiš]

česky

tz

Schutz

[šuc]

ochrana

ü

Gebühr

[gebü]

poplatek

u

Jurist

[jurist]

právník

v

Votum

[vootum]

vótum

v

Verwaltung

[fvaltung]

správa

w

Wahl

[vál]

volba

x

Taxi

[taksi]

taxi

y

System

[systeem]

systém

z

Bezirk

[becirk]

kraj

Pomohla vám tato stránka?